Homepage - deciBels sant Antoni  
El barri de Sant Antoni en dades...
Definició de so i soroll Fonts de soroll al barri Efectes sobre la salut Com reduir el soroll Com es mesura el soroll Legislació sobre contaminació acústica

El so

És l'efecte de la propagació de les ones produïdes pels canvis de densitat i pressió en els medis materials especialment aquells que són audibles.
El so té unes característiques inherents com la intensitat, que és el grau d'energia de l'ona, el to que és el resultat de la freqüència de la vibració i la durada, és a dir, el temps durant el qual és audible el so.
La mesura de la intensitat és el decibel (dB) que és una unitat adimensional. És una mesura absoluta i seria la mínima pressió acústica audible en una persona jove i sana.
Si acceptem doncs el llindar d'audició com a 0 decibel, una conversa normal se situa al voltant de 35dB, un carrer amb molt de trànsit, 70dB, un martell pneumàtic, 120dB i un motor a reacció 140dB.

Percepció del sons

La freqüència d'un so es defineix com el nombre de vibracions o cicles (variacions de pressió) que apareixen en un segon en un medi determinat.
Els sons audibles per l'home tenen una freqüència compresa entre 20 i 20.000 cicles per segon, de manera que els sons per sota d'aquesta franja són els anomenats infrasons i els de nombre superior ultrasons.
A la pràctica, els sons es composen de diverses freqüències i la resposta de la nostra oïda no és lineal. L'oïda humana filtra o atenua més els tons greus o freqüències baixes que els aguts o freqüències altes.
Per simular una corba d'atenuació semblant a l'oïda humana, s'ha adoptat internacionalment una filtre anomenat A que s'ajusta a la resposta de l'oïda humana i que expressa els resultats com a decibels A, dB(A).

El soroll

És un so compost de múltiples freqüències, no articulat, de certa intensitat, i que pot molestar o perjudicar les persones.
Per tant el soroll és considera un contaminant, que provoca una sensació auditiva de caràcter desagradable, i que en alguns casos arriba a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius.
El soroll és una de les variables que cada vegada es tenen més en compte a l'hora de valorar la qualitat de vida que ofereix un entorn residencial, especialment una ciutat o un barri.
Enllaç absolut a "www.ruidos.org"
Sabies que ...?

Un més un no sumen dos

Els decibels segueixen una escala logarítmica, de manera que la suma de dues fonts sonores iguals és igual a la primera +3 dB.

A=70dB; B=70dB
A+B= 73 dB

...

Augmentar 10 dB un so produeix la sensació de sentir el doble de soroll!


Darrera actualització: 21/2/2004
Per a més informació sobre aquest web contacta amb CiG
Resolució optimitzada per a 800x600 i navegador 4.x o superior